Privéles

In een privéles krijg je een yogales op maat, volgens jouw specifieke wensen,
met de nodige aanpassingen van de klassieke houdingen,
zodat je een maximaal positief effect bekomt, zonder je lichaam te forceren.


Een privéles kan ook bestaan uit enkel ademhalingsoefeningen en/of ontspanning en/of meditatie.


Het is ook mogelijk om met 2 tot maximum 5 personen een privéles te volgen.


Je krijgt via mail een lesschema en ik kan de les voor jou opnemen met een audiorecorder en jou het geluidsbestand doorsturen (als de opname gelukt is) of je mag zelf een recorder meebrengen om de les op te nemen als je dat verkiest.


Een privéles is vooral aangewezen in volgende situaties:


* bij zwangerschap


* indien je veel aanpassingen nodig hebt omwille van bepaalde kwetsuren of beperkingen


* indien het niveau van de groepslessen voor jou ofwel te hoog ofwel te laag is


* indien de tijdstippen van de groepslessen voor jou niet passen


* indien je vooral thuis zelf yoga wil beoefenen en daarbij af en toe wat extra begeleiding wil


* indien je in een groepsles wil starten nadat een lessenreeks al een tijdje bezig is


* indien je niet graag groepslessen volgt


* indien je bepaalde specifieke houdingen wil aanleren, die niet zo dikwijls in de groepslessen voorkomen


Tijdstippen:


Privélessen kunnen meestal op volgende tijdstippen:


dinsdag: voormiddag vanaf 10u15
vrijdag, zaterdag, zondag: voormiddag vanaf 10u15 of 's avonds ten laatste om 20u


Prijzen per les voor 1 persoon:


Les van 1u: 50€
Les van 1u15: 55€
Les van 1u30: 60€Prijzen per les voor 2 tot maximum 5 personen:


Les van 1u: 55€
Les van 1u15: 60€
Les van 1u30: 65€


Wie meerdere privélessen volgt, krijgt 5€ korting per les vanaf de 4e les.Betalen op voorhand via overschrijving op IBAN BE14 9794 2379 1183 op naam van Agna Verlaenen.
Mededeling: je naam + privéles yoga.


Je dient de overschrijving tijdig uit te voeren en rekening te houden met de verwerkingstijd van de banken,
zodat dit voor
de les waar je naartoe komt op mijn rekening staat.


Indien ik de dag voor jouw afspraak geen betaling (of betalingsbewijs) ontvangen heb, annuleer ik jouw afspraak.Speciale regeling voor wie groepslessen volgt en een (verkorte) privéles wil volgen rond een specifieke vraag:
je kan ook betalen met beurten van je beurtenkaart: de tijdsduur van de privéles is afhankelijk van het aantal beurten.
Indien je slechts 1 of 2 beurten over hebt of een langere les wil dan het aantal beurten dat je nog hebt, kan je het verschil bijbetalen.


Aantal beurten van een beurtenkaart met overeenkomstige privéles voor 1 persoon:
4 beurten = les van 1u
5 beurten = les van 1u30